Gemeenteraad

kerksondermure het ʼn Gemeenteraad wat verteenwoordigend is van al twee gemeentes.
Die Gemeenteraad bestaan uit 20 lede waarvan die meerderheid gekose gemeentelede is.

Die take van die gemeenteraad behels onder andere:

  • oorweging, goedkeuring, en monitering van die strategiese plan,
  • toesig oor die realisering van die Visie en kernwaardes,
  • optrede as werkgewer,
  • uitvoering van die kerkordelike vereistes,
  • die oorweging en goedkeuring van begroting, en
  • ander nie gedelegeerde besluite.

Enige navrae oor die Gemeenteraad kan gerig word aan
hvanaswegen@ksm.co.za/012 663 2003 x210

 

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

Jy is hier: Tuis Wie is ons? Gemeenteraad