Mees Algemene Vrae en Antwoorde

Hiermee die mees algemene vrae en antwoorde vir vinnige verwysing:

Wat is die kerksondermure Gemeenteraad se besluit i.v.m. selfdegeslagverbintenisse?

  • Alle mense, ongeag hulle seksuele oriëntasie, is ingesluit in God se liefde en hulle word op grond van hulle geloof in Jesus as Here en Verlosser en hulle doop, as deel van Christus se Geloofsfamilie verwelkom.
  • Ons is oortuig dat die Skrif leer dat 'n Christelike huwelik die lewenslange verbintenis tussen een man en een vrou is.
  • Ons is verder oortuig dat God se wil vir seksualiteit is, dat dit slegs binne die raam/grense van die huwelik tot uitdrukking sal kom.
  • Om God se wil ten opsigte van enige aspek van jou lewe nie uit te leef nie, beskou ons as sonde. In navolging van Galasiërs 6:1-2 erken ons dat almal van ons dikwels sondig. Wanneer dit gebeur het ons die verantwoordelikheid om, mekaar in sagmoedigheid reg te help en mekaar se laste (seer) te dra. So gee ons uitvoering aan Jesus se liefdesgebod.

Erediensfokus:

Watter tipe eredienste het julle?

kerksondermure se eredienste is eietyds en Woord-gebaseer. Lofprysing, aanbidding en musiek het ʼn baie belangrike plek in ons eredienste.

 Ons hoor daar is twee bedieningspunte – hoe werk dit, waar is dit en hoe skakel ons in?

kerksondermure het twee bedieningspunte, in Centurion op die h/v Hippolaan en Hendrik Verwoerdrylaan en in die Midstream Estate by Mount Quarry Weg 86. Enige navrae i.v.m. hierdie bedieningspunte kan gerig word aan die kerkkantore: Hippolaan 012 663 2003 en Midstream 012 940 9480/81.

Wie is ons predikers?

Fanie Venter, Colin Smith, Christo Woite, Annelize de Wet, Teodor van der Spuy, Stephan Joubert, Adrio König, Herman de Kock en André Viljoen.

Persoonlike Sorg-fokus

Hoe kan ek maak om met ʼn predikant te praat?

Gedurende die dag kan jy 012 663 2003 skakel as jy met ʼn predikant wil praat. Na-ure het ons altyd ʼn predikant op roep wat jy kan skakel by 083 489 0180.

Hoe help julle mense wat swaarkry?

Vir enige pastorale berading en emosionele ondersteuning kan jy die Netwerk vir Lewe Sentrum skakel by 012 663 1610. Daar is ʼn span wat kan help met trauma berading, siekebesoeke en -sorg, maatskaplike sorg vir mense in fisiese en onmiddellike krisisse, asook persoonlike en huweliksberading. Hierdie sentrum het ook terapeutiese ondersteuningsgroepe vir mense tussen werke en werkloses, persone wat iemand aan die dood afgestaan het, sowel as volwassenes en kinders wat deur ʼn egskeiding geraak word en nog vele meer.

Toerusting-Fokus

Watter toerustingsgeleenthede is daar vir lidmate?

Op sommige Donderdagaande word bemagtigingsgeleenthede (kursusse, seminare en praatjies) aangebied wat oor verhoudings, ouerleiding, dissipelskap, wat ander gelowe glo, emosionele versorging, ens. handel. Hou die advertensies dop, asook die weeklikse afkondigings tydens eredienste.

Ons wil doop - hoe werk dit?

Vir kinderdope bied ons ʼn verpligte kwartaallikse doopvoorbereidingseminaar aan wat ook 4 weke strek. Vir spesifieke rëelings t.o.v. doopgeleenthede tydens eredienste of in kleingroepverband moet die doopkantoor by 012 663 2003 x215 gekontak word. Vir volwasse doop word daar verpligte individuele en groepsgesprekke gereël.

Ons wil trou - hoe werk dit?

Kwartaalliks is daar ʼn intensiewe huweliksvoorbereidingseminaar wat oor drie Donderdagaande. Hierdie seminaar handel oor aspekte soos verwagtinge en finansies, gesinsbeplanning en seksuele kwessies. Kontak 012 663 1610 vir verdere navrae.

Het julle 'n Bybelskool?

Kwartaalliks is daar ʼn intensiewe Bybelskool wat oor drie aande/oggende aangebied word by beide Hippolaan en Midstream. Kontak 012 663 1610 vir verdere navrae.

Kinderbediening:

Ons is nuut – hoe registreer ons ons kinders vir kinderkerk?

Vir registrasies, gaan na kinderbediening registrasie. Klik op bedieninge, klik op kinderbediening, klik op kinderbediening registrasies. Ouers ontvang ʼn e-pos ter bevestiging van suksesvolle registrasie.

Hoe werk julle kinderkerk?

Kinder-eredienste is volwaardige eredienste gerig op bepaalde ouderdoms­gleuwe en ontwikkelingsfases vanaf doekdra tot gr. 7.  Slegs die bababediening is ’n oppasdiens – alle kinders vanaf 3 jaar tot gr. 7 word effektief en maksimaal volgens ’n kinderkerkkurrikulum bedien.  Daar is ’n bediening vir elke ouderdomsfase met die doel om kinders effektief te bedien. Die dienste vind op die volgende tye en plekke plaas.

Is daar elke Sondag kinderkerk?

Daar is elke Sondag kinderkerk behalwe met nagmaal, langnaweke en vakansietye. 

kinderssondermure   @ Hippolaan kerksondermure

kinderssondermure   @ Midstream kerksondermure

Alle   kinder-eredienste duur 1 uur 10 minute.

BEDIENING vir 0-2 jarige babas

Ouers, bring asb. ’n gemerkte bottel vir jou baba saam

Turkooissaal

Midlands Babahuis

8:00

10:00

8:00

-

BEDIENING vir 3-4 jarige peuters

Groensaal

Lokaal A/Peuterlokaal

8:00

10:00

8:00

10:00

BEDIENING vir 5-6 jarige kleuters

Blousaal

Lokaal B/Kleuterlokaal

8:00

10:00

8:00

10:00

BEDIENING vir gr. 1-3 kinders

Geelsaal

Lokaal C/Juniorlokaal

8:00

10:00

8:00

10:00

BEDIENING vir gr. 4-6 kinders

Kinders, bring jou Bybel saam na die kinder-erediens

Rooisaal

Lokaal D/Seniorlokaal

8:00

10:00

8:00

10:00

BEDIENING vir gr. 7’s

Oranjesaal

Lokaal D/Seniorlokaal

8:00

10:00

16:30 – 17:30

Tienerbediening:

Hoe bedien julle tieners?

Ons glo dat tieners die beste bedien word waar hulle samesyn beleef en in die koninkryk dien. Daarom het ons eredienste (kuierkerk) by Hippolaan en Midstream wat spesifiek vir tieners ingerig is, asook selgroepe, kampe en uitreike. Ons glo ook dat tieners ʼn roeping het om in hul skole ʼn verskil te maak, daarom wil ons hulle ook daar bemagtig.

Eredienste en selgroepe:

Hippolaan: Graad 8-10 Tienerdiens: 17:30-18:30

Graad 8-10 Kleingroepe: 18:30-19:30

Testimonium: 17:00-18:00

Graad 11-12 woon aanddiens by: 18:30-19:30

Midstream: Graad 8-12 Glow@17:30: 17:30-18:30

Graad 8-10 Kleingroepe: 18:30-19:30

Testimonium: 16:30-17:30

Diepkant: Die tieners het hul eie musikante wat op Sondae die tieners lei om die Here te aanbid deur musiek.

Ondersteuningsfokus:

Is julle ʼn NG kerk?

Ja ons is ʼn NG kerk.

Hoe word ek ʼn lid van julle?

Jy skakel: 012 663 2003 en vra vir lidmaat registrasie.

Jy kan aanlyn registreer op ons webwerf se voorblad deur die registrasievorm elektronies te voltooi.

Jy kan ook ons kerksondermure App aflaai van die “Google Play Store” of die "Apple App Store” onder die naam: kerksondermure; die nuwe lidmaat registrasievorm is onder die ikoon ”Belangrike Web skakels”.

Behoortgroepe-Fokus:

Hoe werk julle selfamilies?

Daar vind 3 selindelings-geleenthede deur die jaar plaas, waar ons mense wat deel van 'n selfamilie wil word indeel volgens hul behoeftes bv. groep met kinders, of ʼn groep in jou area. Kontak by die kerkkantoor 012 663 2003 x218.

Waar kan enkellopendes inskakel? 

Daar is selfamilies vir spesifieke ouderdsomsgroepe waar enkellopendes weekliks kan inskakel. Kontak die kerkkantoor 012 663 2003 x218.  Daar is ook 1 keer ʼn maand ʼn byeenkoms vir enkellopendes van alle ouderdomme. Kontak 012 663 1610.

Het julle manne en vroue bedieninge?

Die twee bedienings hou gereeld byeenkomste en groeigeleenthede vir mans en vroue. Kontak die kerkkantoor 012 663 2003 x218.

Wat bied kerksondermure aan vir die Seniors?

Oppiekoppie Seniors (Hippolaan): Die seniors kom die eerste Woensdag 09:30 van elke maand bymekaar. Daar is ook twee uitstappies per jaar. Kontak die kerkkantoor 012 663 2003 x218.

Seniors@Midstream: Kom elke eerste Woensdag 09:00 van die maand bymekaar vanaf Februarie tot Desember, behalwe in skoolvakansietye, wanneer byeenkomste verskuif na die eerste Woensdag na die skoolvakansie. In Juliemaand is daar geen byeenkoms nie. Kontak die Midstream kerkkantoor 012 940 9480.

Voetspore-Fokus

Hoe betrokke is julle by uitreike, sending en evangelisasie?

kerksondermure is op plaaslike en internasionale vlak betrokke. Ons werk vanuit die beginsel van verhoudings. Elke projek het ʼn projekspan. Ons is betrokke by vennootskappe, by organisasies en projekte wat fokus op evangelisasie en die uitbou van die koninkryk deur die verligting van nood.

Op watter maniere kan ek betrokke raak?

Betrokkenheid geskied op vele wyses: deur saam te bid, deur op ʼn projekspan te dien, deur fisies by ʼn projek betrokke te raak of deur te gaan en saam te gaan dien.

Watter soort kommunikasie het die gemeente? 

kerksondermure het verskeie kommunikasie mediums:

ʼn Gemeente e-pos wat elke Vrydag uitgestuur word aan alle gemeentelede wat dit graag wil ontvang. By registrasie as lidmaat van kerksondermure word jou e-pos outomaties op hierdie e-poslys bygevoeg, tensy jy dit anders verkies. Jy kan ook onderaan die kerksondermure webwerf op die e-pos inteken indien jy dit wil ontvang.

ʼn Webwerf: www.kerksondermure.org of .co.za (met ʼn mobiele formaat)

Die webwerf bevat inligting van albei bedieningspunte en van al die bedieninge wat by kerksondermure bestaan, met kontakbesonderhede van al die toepaslike bedienings.

kerksondermure DVD’s: Daar word weeklikse DVD’s gewys voor die aanvang van die eredienste met al die weeklikse belangrikste missionele afkondigings van die gemeente. Dit kan ook op die webwerf se videoteek besigtig word of ook op YouTube by kerksondermure.

kerksondermure “mobile application (app)”: kerksondermure het ʼn “mobile app” wat beskikbaar is vir aflaai op enige van die “smartphone” generasies. Dit is beskikbaar in die “Google Play Store” en die “Apple App Store”. Dit kan ook afgelaai word op jou Tablet of i-Pad. Die kerksondermure app is werklik ʼn eenstopwinkel met al die informasie, kontakbesonderhede, kalender, ʼn mengsel van al die kommunikasie mediums, sosiale netwerke en selfs die “Google Maps” van beide ons bedieningspunte.

Sondag skyfies: Is ook ʼn weeklikse advertensiemedium wat elke Sondag 20 minute voor elke erediens vertoon word met inligting van die volgende week se aktiwiteite en informasie.

Instagram: kerksondermure is ook op Instagram met verkeie foto’s en advertensies wat stories vertel van die Geloofsfamilie. Adres: kerksondermure  

ʼn Facebookbladsy: ʼn Meer visuele voorstelling van die kerksondermure storie met foto’s en advertensies van die weeklikse aktiwiteite en gebeure. kerksondermure plaas ʼn daaglikse vers en gebed, bekend as “Verse Sonder End” op Facebook om deurgaans woord en bemoediging te gee vir al ons vriende. (Facebook adres is: kerksondermure of kerksondermurekenjesus)  

ʼn Twitterbladsy: kerksondermure plaas gereeld motiverende, bemoedigende en leersame boodskappe op Twitter en bewerkstellig só die belangstelling van Twitter volgelinge om hulle deurgaans hoop, bemoediging en toerusting te gee op dié sosiale platform. Die gemeente e-pos en DVD’s word ook op Twitter ge-share. (Twitter adres: twitter@kerksondermure1) 

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

Jy is hier: Tuis FAQs