Tienerbediening

 

 LewendeStene

 

Tienerpredikant

Teodor van der Spuy
Tel: 012 663 2003
E-pos: tvanderspuy@ksm.co.za

Tienerbediening Koördineerder

Tinarie van der Merwe
Tel: 012 663 2003 x254
E-pos: tieners@ksm.co.za

Sondag Program

Hippolaan:

Tienerdiens (Gr. 8-10) - Jeugouditorium  
17:30 - 18:30

Kleingroepe (Gr. 8-10)
18:30 - 19:30

Belydenisklas (Gr. 11) - Rooisaal
17:00 - 18:00

Midstream:

Tienerdiens
17:30 - 18:30

Kleingroepe (Gr. 8 - 10)
18:30 - 19:15

Belydenisklas (Gr. 11)
16:30 - 17:30

Tienerbediening

kerksondermure het die voorreg om ʼn groot groep tieners elke Sondag te bedien.  By Hippolaan word die Tienerbediening hoofsaaklik in twee dele verdeel.  Die Belydenisklas geskied van 17:00 tot 18:00, waarna die tieners aangemoedig word om die aanddiens by te woon. Die graad 8 tot 10’s het elke week ʼn kleingroepbyeenkoms, wat voorafgegaan word deur ʼn gesamentlike Tienerdiens.  Hierdie Tienerdiens vind plaas van 17:30-18:30.  Elke diens het Praise & Worship wat deur kerksondermure se eie tienerband, Diepkant, gelei word. 

By Midstream geskied die Belydenisklas van 16:30 tot 17:30 elke Sondag, waarna die tieners die tienerdiens om 17:30 in die hoofouditorium kan bywoon. Die graad 8 tot 10's word ook aangemoedig om die tienerdiens by te woon, waarna hul kleingroepe plaasvind van 18:30 tot 19:30. 

Die Tienerbediening se fokus is om weg te beweeg van ʼn onderwysmodel na ʼn fasiliteerdersmodel.  Tydens die kleingroepe word daar gefokus op 5 waardes nl. gebed, getuig, geniet, groei en gee.  Die preektema in die Tienerdiens sluit aan by die kleingroepe en daarom is dit belangrik dat kinders teenwoordig is by beide die geleenthede.

By kerksondermure is die Belydenisjaar in die tieners se graad 11 jaar.  Daar is geleentheid waar ʼn kleingroepbyeenkoms een keer per week plaasvind.  Elke tiener is in ʼn groep ingedeel waar hy/sy ʼn verhoudingspad stap saam met ʼn toegewyde groepleier. Die Belydenisjaar word afgesluit met ʼn verpligte kamp. In die tieners se graad 12 jaar is daar 2 geleenthede by Hippolaan en 1 geleentheid by Midstream, waar die keuse uitgeoefen kan word vir Belydenisaflegging. 

Tienerbediening fokus daarop dat die tieners en ook die groepleiers meer betrokke raak by uitreike.  ʼn Hele paar uitreikgeleenthede word deur die jaar geskep waar die jongmense kan inskakel. Deur betrokke te raak en meer van hulself te gee, leer hulle ook op hierdie manier.

Hoe kan jy as volwasse betrokke raak?

  • Daar is verskeie maniere om by tienerbediening betrokke te raak: as groepleier, deur gebed/intersessie, deur uitreike of selfs moontlik ʼn nuwe bediening! Indien jy wil betrokke raak, kan jy ʼn afspraak maak met Belinda Nel vir ʼn gesprek en verdere inligting.

  • Moedig jou tiener aan om die Tienerdiens sowel as die kleingroep by te woon.
  • Bid, bid en bid!

 

Ouerbelydenis - 30 Julie

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Tieners