Maatskaplike sorg

maatskaplik


Bystand en ondersteuning aan persone in finansiële nood en krisis.

Emosionele en geestelike ondersteuning.

 
PROGRAMBESTUURDER:
Ria Mardon
012 663 1610/2003 X224
maatskaplik@ksm.co.za

Maatskaplike Sorg Hulpverleningaansoekvorm.pdf

Prosedure ten opsigte van hulpverleningsaansoeke

1.       'n Aansoekvorm vir Maatskaplike Sorg Hulpverlening moet volledig deur die
           aansoeker voltooi word.

          - Bewyse van inkomste en uitgawes moet aangeheg word.

          - Uiteensetting van behoeftes moet aangeheg word.

          - Slegs volledig voltooide aansoekvorms sal oorweeg word.

2.       'n Persoonlike afspraak moet met die maatskaplike werker gereël word vir
          evaluering van behoeftes.


3.       Terugvoer sal tussen 3 en 5 werksdae aan die aansoeker voorsien word.

 
4.       Indien die aansoek goedgekeur is, geskied uitbetaling slegs per elektroniese
          oorbetaling op Woensdae en Vrydae na 12:00.

 
5.       Alle aansoeke om hulpverlening is onderworpe aan die Maatskaplike Sorg
          Hulpverleningsbeleid
(Vorm V10 25/3/2011), soos goedgekeur deur die
          kerksondermure Uitvoerende Span.
 

Wat is 'Maatskaplike Sorg' ?

Visie
 
Om bystand en ondersteuning te bied, deur middel van die verskaffing van
lewensnoodsaaklike middele in krisis- en noodsituasies.
 
Missie
 
Professionele en etiese dienslewering ter bevordering van die emosionele,
geestelike en fisiese welstand van persone, ongeag ras, ouderdom, geslag of denominasie.
 
Doelstellings
 
Om ons werksaamhede, bronne en spesialisvaardighede te fokus op enige persoon in
finansiële nood en krisis; om verligting te bied in gevalle waar persone 'n onmiddelike
behoefte het aan kos, klerasie en/of verblyf en ander lewensnoodsaaklike middele;
om berading, terapie en/of ander lewensvaardigheidsprogramme aan te bied om
sodoende die lewensstandaard van persone te verbeter.
 
Kontak ons
 
Ria Mardon
Maatskaplike Werker en Berader
012 663 1610
 

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Persoonlike Sorg Maatskaplike Sorg