Groepe

Groepe

Skakel in by een van die wonderlike verhoudingsgroepe en ervaar 'n ondersteuningsbasis van vriende wat die pad van die lewe belangstellend saam met jou stap.

Vir meer inligting skakel vir Daleen Lombard by: 012 663 2003x218/dlombard@ksm.co.za

Mannebediening
WIP 20+
Kuria (vrouebediening Hippolaan)
Vroue@kerksondermureMidstream 
Oppiekoppie Seniors (Hippolaan)
Seniors@Midstream
Selfamilies
Gasvryheid

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

PREDIKANT OP ROEP:  +27 (0)83 489 0180

Jy is hier: Tuis Bedieninge Groepe