Dienswerkers

Welkom by die Dienspan!!

Baie dankie vir jou aanmelding en keuse om in God se Koninkryk te dien.  Wees verseker dit is die beste besluit wat jy al in 2017 geneem het en jou Dienswerker familie sien uit om saam met jou nader aan Jesus te beweeg sodat ons almal meer soos Hy sal wees.

In 1 Johannes 5:6-12 gebruik Johannes die drie komponente  van die drie eenheid en verwys dat as jy die Seun het het jy die lewe, die ewige lewe en die Gees sal by jou wees.  Dit beklemtoon die onafskeidbare eenheid tussen God sy Seun en Sy Gees wat hy by ons agtergelaat het na Sy hemelvaart.  Dus elkeen van ons wat bely dat Jesus die Seun van God is en dat Sy Gees in ons lewe is in diens van ons Vader tot hy ons weer kom haal.

Daarom is ons dankbaar-opgewonde oor elke geroepe gelowige wat hulle roeping aanvaar en vir God kies. Mag jou diensbaarheid ‘n offer aan jou Hemelse Vader wees sodat mense Sy gestalte in jou sal leer ken en beleef!

Hier onder is 'n uiteensetting van kerksondermure se bedieninge. 

Die fokusgroepe van kerksondermure is: volwassenes (jong volwassenes, volwassenes, seniors), tieners, kinders, dienswerkers en die gemeenskap.

Ons fokusareas is: Eredienste, Persoonlike Sorg, Toerusting, Voetspore, Behoortgroepe en Steundienste.  Elke fokus bied die geleentheid om by 'n fokusgroep betrokke te raak.

'n Dienswerker Onderneming:  Wanneer ek myself beskikbaar stel as dienswerker by kerksondermure onderneem en getuig ek:

  • Dat Jesus my Koning en Saligmaker is en ek my nie daarvoor sal skaam nie;
  • Dat ek deel sal wees van ʼn geloofsgemeenskap, waar ek ander gelowiges versterk en self versterk kan word;
  • Dat ek gedurig sal bid, alleen en saam met ander om sodoende my verhouding met Jesus te versterk en sy wil te soek;
  • Dat ek myself sal toerus deur Bybelstudie, Bybelskool of watter toerusting ook al - wat my nader aan Jesus bring en oplei op ʼn dissipel in hierdie wêreld te wees;
  • Dat ek die mense naby my sal bedien en biddend toegewyd sal wees aan my binnekring en naby verhoudinge met geliefdes;
  • Dat ek sal uitreik na alle mense wat op my pad kom en so ʼn getuienis sal wees van Jesus se liefde;
  • Dat ek my talente sal gebruik in God se koninkryk en dat ek nie sal skroom om finansieel en met my tyd by te dra nie; en
  • Dat ek te alle tye die wil van God sal soek.

Vir enige Dienswerker navrae, komplemente of bekommernisse kontak ons asb. by: dienswerker@ksm.co.za, dienswerkers@ksm.co.za of 012 663 2003 x204 

Wie is kerksondermure?

Ons glo God wil ons gemeente anders maak. Anders soos Jesus en die kerk waaroor Hy droom. Om uitdrukking te gee aan hierdie andersheid het Hy vir ons 'n ander naam gegee – kerksondermure. 'n Naam wat praat van ‘n verwelkomende gemeenskap.

Lees verder

Kliek en teken in op
kerksondermure se
weeklikse e-pos 

Neem kennis

Vir die Hulpwerf, Snuffelgids:
klik hier.

SUS Logo

Social Upliftment Services

'n Openbare Weldaad Organisasie

 

 

Kontak ons gerus!

Skakelbord en algemene navrae
012 663 2003/info@ksm.co.za

Finansiële navrae
finansies@ksm.co.za

Bankbesonderhede
kerksondermure
Absa Centurion
Takkode: 632005
Rek no: 2890580095
Verwysing: naam en waarvoor

Kerksondermure QR Code

Posbus 7545, Centurion, 0046

Jy is hier: Tuis Bedieninge Dienswerkers